utorak, 30 Januar 2018 15:25

Obavještenje: Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar 2017/2018. godine

Obavještenje za studente

 

Ovjera zimskog  i upis u ljetni semestar 2017/18. godine

Obavještavaju se studenti prvog i drugog ciklusa studija, da je ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u akademskoj 2017/18. godini od 05.02. do 16.02.2017. godine

 

Za upis i ovjeru je potrebno :

Redovan studij:

  • Index;
  • Semestralni list, na prednjoj strani popuniti osobne podatke a na poleđini lista upisati predmete zimskog semestra.
  • Za studente koji obnavljaju godinu, uplata preostalog duga, broj računa: 1020500000020271
  • Obrazac br. 2 koji je sastavni dio ugovora o učenju (izborni predmeti: https://www.fsk.unsa.ba/studijski-programi.html)

 

Redovan-samofinansirajući studij:

  • Index;
  • Semestralni list, na prednjoj strani popuniti osobne podatke a na poleđini lista upisati predmete zimskog semestra.
  • Uplata druge rate participacije, za studente koji obnavljaju godinu, uplata preostalog duga. Broj računa: 1020500000020271.
  • Obrazac br. 2 koji je sastavni dio ugovora o učenju (izborni predmeti: https://www.fsk.unsa.ba/studijski-programi.html

 

Studenti koji ne ovjere zimski semestar i ne upišu ljetni semestar neće moći prisustvovati nastavi ljetnog semestra i polagati ispite u ljetnom semestru.

Molimo studente da se strogo pridržavaju datog termina za upis i ovjeru zimskog semestra  jer nikakva naknadna ovjera neće biti moguća. Ukoliko ima bilo kakvih nejasnoća, molimo blagovremeno kontaktirajte Službe Fakulteta.

Semestralni list može se kupiti u skriptarnici Pravnog fakulteta

 

D E K A N A T