srijeda, 15 Novembar 2017 14:01

UNSA obavijest: Online prijave za ispite za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu studija

Studenti koji studiraju po predbolonjskom sistemu studija, a ne mogu preuzeti online prijave za ispite na novoj web stranici Univerziteta, mogu iste preuzeti sa stare web stranice i ovog linka old.unsa.ba/eprijava.

S poštovanjem,

 

Armina Bukvic-Uštovic,

Stručni saradnik za ECTS

Sluzžba za nastavu / Office of Teaching and Learning

Univerzitet u Sarajevu / University of Sarajevo

Obala Kulina bana 7/2

71000  Sarajevo

Tel/Phone: ++387 33 565 119

Fax: ++387 33 203 291

www.unsa.ba