Novosti https://www.fsk.unsa.ba Fri, 20 Apr 2018 07:22:55 +0200 Joomla! - Open Source Content Management bs-ba Univerzitetska biblioteka - online anketa https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/391-univerzitetska-biblioteka-online-anketa.html https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/391-univerzitetska-biblioteka-online-anketa.html
Poštovani posjetitelji, Ekspertni tim zadužen za pitanja Univerzitetske biblioteke očekuje da će putem online ankete, steći uvid u postojeće stanje u korištenju bibliotečkih fondova i usluga s ciljem razvijanja novih, naprednih usluga u budućoj Univerzitetskoj biblioteci. Kroz ovaj upitnik očekuju se povratne informacije i prijedlozi koji se odnose za organizaciju usluga u novoj zgradi Univerzitetske biblioteke.  
 
S tim u skladu molimo vas da izdvojite nekoliko minuta i ispunite anketu klikom ovdje (ANKETA)
 
]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Fri, 30 Mar 2018 15:17:47 +0200
Prezentacija programa „Radi i putuj tokom ljeta“ (Summer Work and Travel program) https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/387-prezentacija-programa-radi-i-putuj-tokom-ljeta-summer-work-and-travel-program.html https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/387-prezentacija-programa-radi-i-putuj-tokom-ljeta-summer-work-and-travel-program.html

Obavještavaju se studenti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije da će se dana, 07. marta 2018. godine sa početkom u 12:15 sati, u prostorijama Fakulteta (učionica 77) održati prezentacija programa „Radi i putuj tokom ljeta“. Program „Radi i putuj u toku ljeta“ je tip kratke neuseljeničke vize za razmjenu posjetilaca koji pruža mogućnost studentima da uspostave direktan kontakt sa građanima Sjedinjenih Američkih Država, iskuse Američku kulturu, te proputuju zemljom baveći se sezonskim poslom tokom svog ljetnog raspusta i tako obogate novim iskustvima i znanjima svoje studentske dane jednim nezaboravnim doživljajem. Program je otvoren za studente sva tri ciklusa studija.

Dodatne informacije su dostupne u dokumentu koji se nalazi u prilogu obavještenja.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Tue, 20 Feb 2018 16:05:26 +0100
Obavještenje: Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar 2017/2018. godine https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/384-obavjestenje-ovjera-zimskog-i-upis-u-ljetni-semestar-2017-2018-godine.html https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/384-obavjestenje-ovjera-zimskog-i-upis-u-ljetni-semestar-2017-2018-godine.html

Obavještenje za studente

 

Ovjera zimskog  i upis u ljetni semestar 2017/18. godine

Obavještavaju se studenti prvog i drugog ciklusa studija, da je ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u akademskoj 2017/18. godini od 05.02. do 16.02.2017. godine

 

Za upis i ovjeru je potrebno :

Redovan studij:

  • Index;
  • Semestralni list, na prednjoj strani popuniti osobne podatke a na poleđini lista upisati predmete zimskog semestra.
  • Za studente koji obnavljaju godinu, uplata preostalog duga, broj računa: 1020500000020271
  • Obrazac br. 2 koji je sastavni dio ugovora o učenju (izborni predmeti: https://www.fsk.unsa.ba/studijski-programi.html)

 

Redovan-samofinansirajući studij:

  • Index;
  • Semestralni list, na prednjoj strani popuniti osobne podatke a na poleđini lista upisati predmete zimskog semestra.
  • Uplata druge rate participacije, za studente koji obnavljaju godinu, uplata preostalog duga. Broj računa: 1020500000020271.
  • Obrazac br. 2 koji je sastavni dio ugovora o učenju (izborni predmeti: https://www.fsk.unsa.ba/studijski-programi.html

 

Studenti koji ne ovjere zimski semestar i ne upišu ljetni semestar neće moći prisustvovati nastavi ljetnog semestra i polagati ispite u ljetnom semestru.

Molimo studente da se strogo pridržavaju datog termina za upis i ovjeru zimskog semestra  jer nikakva naknadna ovjera neće biti moguća. Ukoliko ima bilo kakvih nejasnoća, molimo blagovremeno kontaktirajte Službe Fakulteta.

Semestralni list može se kupiti u skriptarnici Pravnog fakulteta

 

D E K A N A T

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Tue, 30 Jan 2018 15:25:50 +0100
Obavještenje za diplomante i magistranite koji nisu prisustvovali svečanoj Promociji 02.12.2017. godine https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/381-obavjestenje-za-diplomante-i-magistranite-koji-nisu-prisustvovali-svecanoj-promociji-02-12-2017-godine.html https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/381-obavjestenje-za-diplomante-i-magistranite-koji-nisu-prisustvovali-svecanoj-promociji-02-12-2017-godine.html

Obavještavaju se diplomanti i magistraniti koji nisu prisustvovali svečanoj Promociji 02.12.2017. godine

da svoje diplome mogu preuzeti u studentskoj službi Fakulteta od 18. – 22- 12. 2017 godine od 11-13. sati.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Thu, 14 Dec 2017 13:32:26 +0100
Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije studenta trećeg ciklusa studija - M.A. Alem Čolaković https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/380-prezentacija-prijedloga-teme-doktorske-disertacije-studenta-treceg-ciklusa-studija-m-a-alem-colakovic.html https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/380-prezentacija-prijedloga-teme-doktorske-disertacije-studenta-treceg-ciklusa-studija-m-a-alem-colakovic.html

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, M.A Alem Čolaković,  prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom:  ''Integracija IoT, Fog i Cloud sistema sa posebnim osvrtom na QoS metrike za evaluaciju''.

Prezentacija će se održati 26. decembra 2017. godine (utorak), sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu (sala za odbrane završnih radova). 

 

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Fri, 08 Dec 2017 15:01:40 +0100
Konačna rang-lista kandidata prijavljenih za upis na treći ciklus studija-doktorski studij u akademskoj 2017/2018 godini https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/379-konacna-rang-lista-kandidata-prijavljenih-za-upis-na-treci-ciklus-studija-doktorski-studij-u-akademskoj-2017-2018-godini.html https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/379-konacna-rang-lista-kandidata-prijavljenih-za-upis-na-treci-ciklus-studija-doktorski-studij-u-akademskoj-2017-2018-godini.html

Konačna rang-lista kandidata prijavljenih za upis na treći ciklus studija-doktorski studij na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u akademskoj 2017/2018 godini se može preuzeti iz priloga ovog obavještenja.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Fri, 10 Nov 2017 15:17:03 +0100
Preliminarna rang-lista kandidata prijavljenih za upis na treći ciklus studija-doktorski studij u akademskoj 2017/2018 godini https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/378-preliminarna-rang-lista-kandidata-prijavljenih-za-upis-na-treci-ciklus-studija-doktorski-studij-u-akademskoj-2017-2018-godini.html https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/378-preliminarna-rang-lista-kandidata-prijavljenih-za-upis-na-treci-ciklus-studija-doktorski-studij-u-akademskoj-2017-2018-godini.html

Preliminarna rang-lista kandidata prijavljenih za upis na treći ciklus studija-doktorski studij na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u akademskoj 2017/2018 godini se može preuzeti iz priloga ovog obavještenja.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Mon, 06 Nov 2017 09:25:31 +0100
Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/377-svecana-promocija-i-dodjela-diploma-diplomantima-i-magistrantima-univerziteta-u-sarajevu.html https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/377-svecana-promocija-i-dodjela-diploma-diplomantima-i-magistrantima-univerziteta-u-sarajevu.html

Svečana promocija

Univerzitet u Sarajevu i ove godine organizira „Svečanu promociju i dodjelu diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu“, čije je održavanje planirano u subotu 2. decembra 2017. godine u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati.

Svim svršenim studentima prvog, drugog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija diplome će biti uručene u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“, a na svečanosti će biti uručena i posebna priznanja Univerziteta u Sarajevu: Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu, Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu i Povelja Univerziteta u Sarajevu.

O terminu preuzimanja pozivnica diplomanti i magistranti će biti obaviješteni putem matičnih fakulteta/akademija. 

Nakon početka Svečane promocije i dodjele diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu naknadni ulazak u dvoranu neće biti moguć iz sigurnosnih i protokolarnih razloga.

Molimo diplomante i magistrante, kao i goste da ne dolaze ličnim/osobnim vozilima jer parking Olimpijske dvorane neće biti otvoren za javnost.

Raspored - Zetra
 
Pozivnice za promociju se mogu preuzeti u Studentskoj službi od 24.11.2017. godine do 01.12.2017. godine u terminu od 09:00-15:00h. 
 
 
DODATAK:
]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Wed, 22 Nov 2017 15:33:21 +0100
UNSA obavijest: Online prijave za ispite za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu studija https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/375-unsa-obavijest-online-prijave-za-ispite.html https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/375-unsa-obavijest-online-prijave-za-ispite.html

Studenti koji studiraju po predbolonjskom sistemu studija, a ne mogu preuzeti online prijave za ispite na novoj web stranici Univerziteta, mogu iste preuzeti sa stare web stranice i ovog linka old.unsa.ba/eprijava.

S poštovanjem,

 

Armina Bukvic-Uštovic,

Stručni saradnik za ECTS

Sluzžba za nastavu / Office of Teaching and Learning

Univerzitet u Sarajevu / University of Sarajevo

Obala Kulina bana 7/2

71000  Sarajevo

Tel/Phone: ++387 33 565 119

Fax: ++387 33 203 291

www.unsa.ba

 

 
]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Wed, 15 Nov 2017 14:01:49 +0100
Konkurs za upis studenata na CISCO obuku (CCNA) https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/374-konkurs-za-upis-studenata-na-cisco-obuku-ccna.html https://www.fsk.unsa.ba/novosti/item/374-konkurs-za-upis-studenata-na-cisco-obuku-ccna.html

(CCNA – Certified Cisco Network Associate)

COSCO CCNA

 

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo u partnerstvu sa Akademika d.o.o., kao autorizovanom CISCO Akademijom, objavljuje poziv za FSK studente za upis na obuku za CCNA program obuke, prvi modul „Uvod u mreže“. Obuka počinje 4.12.2017. godine, a krajnji rok za prijavu je 24.11.2017. godine.

Zainteresovani studenti mogu se prijaviti putem online prijavnog obrasca na linku http://akademika.ba/kontakt, (u polje Naslov* unijeti FSK, Email*: email, a u Poruka* navesti broj telefona, CCNA kurs) ili kod V.asis. Alem Čolaković (kabinet 62).

Nastava će se izvoditi na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, 2-3 puta sedmično (ponedjeljkom, srijedom i/ili petkom), a termini obuke će biti naknadno definisani.

Trajanje nastave: 40 časova Mogućnost plaćanja u 2 rate!
Cijena za studente sa 20% popusta za grupu od min 6 do 12 polaznika: 400 KM
Cijena za studente sa 35% popusta za grupu od 12 i više polaznika: 325 KM

Prijavite se za obuku i osigurajte sebi priliku da steknete vještine instaliranja, konfiguriranja i održavanja mreža, prema međunarodnom Cisco standardu!

Više o programu CISCO obuke na http://www.akademika.ba/cisco.html

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Tue, 07 Nov 2017 12:03:44 +0100