Lista nastavnika i saradnika za akademsku 2018/2019. godinu

 

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu

Lista nastavnika i saradnika za akademsku 2018/2019. godinu

I i II ciklus studija

R.br.

Ime i prezime

Naučno-nastavno zvanje

1.        

Dr. Samir Čaušević

Redovni profesor

2.        

Dr. Abidin Deljanin

Redovni profesor

3.        

Dr. Sanja Steiner

Redovni profesor

4.        

Dr. Fadila Kiso

Redovni profesor

5.        

Dr. Osman Lindov

Redovni profesor

6.        

Dr. Džafer Kudumović

Istaknuti naučni radnik

7.        

Dr Boran Pikula

Redovni profesor

8.        

Dr Mirko Škrbić

Redovni profesor

9.        

Dr. Tomislav Volarić

Docent

10.    

Dr. Sabira Salihović

Istaknuti naučni radnik

11.    

Dr. Suada Dacić

Vanredni profesor

12.    

Dr. Jasmina Baraković Husić

Vanredni profesor

13.    

Dr Irfan Turković

Vanredni profesor

14.    

Dr. Mustafa Mehanović

Redovni profesor

15.    

Dr Nasuf Hadžiahmetović

Vanredni profesor

16.    

Dr Samir Ribić

Vanredni profesor

17.    

Dr Nedžad Branković

Vanredni profesor

18.    

Dr Dževad Bibić

Vanredni profesor

19.    

Dr Muharem Šabić

Vanredni profesor

20.    

Dr Igor Å timac

Docent

21.    

Dr Tanović Anel

Docent

22.    

Dr Nino Ćorić

Docent

23.    

Dr Drago Ezgeta

Vanredni profesor

24.    

Dr Tomislav Mihetec

Docent

25.    

Dr Sabina Baraković

Docent

26.    

Dr Nermin Goran

Docent

27.    

Dr Ahmić Ahmed

Docent

28.    

Dr Hadžiabdić Vahidin

Docent

29.    

Dr Salketić Smajo

Docent

30.    

Dr Ferizović Azra

Docent

31.    

Dr Adnan Huremović

Docent

32.    

Dr Kosovac Amel

Docent

33.    

Dr Kalajdžisalihović Nejla

Docent

34.    

Dr. Asaf Sarajlić

Docent

35.    

Dr Damir Omerašević

Docent

36.    

Dr Bakir Karahodža

Docent

37.    

Mr Bušić Dario

Viši asistent

38.    

Mr Čovrk Enes

Viši asistent

39.    

Hasković Adisa MA

Viši asistent

40.    

Memić Belma MA

Viši asistent

41.    

Mr Osmić Nedim

Ekspert

42.    

Mr Irma Sokolović

Viši asistent

43.    

Mr Jalovčić Esad

Viši asistent

44.    

Alem Čolaković MA

Viši asistent

45.    

Avdagić-Golub Elma MA

Viši asistent

46.    

Mr Irena Serna-Marjanović

Viši asistent

47.    

Mr Berković Mirza

Viši asistent

48.    

Muharemović Ermin MA

Viši asistent

49.    

Blažević Almir

Viši asistent

50.    

Elma Plasto Plećan

Viši asistent

51.    

Begović Muhamed MA

Viši asistent

52.    

Mlinarić Adis

Asistent

53.    

Omerhodžić Adnan MA

Viši asistent

54.    

Džaferović Samir MA

Ekspert iz privrede

55.    

Irena Å eremet MA

Asistent

56.    

Edvin Šimić

Asistent

57.    

Džananović Ajdin

Stručni saradnik

58.    

Kalem Aida

Asistent

59.    

Mr Kahriman Sedin

Ekspert iz privrede

60.    

Mr Adem Zolj

Ekspert iz privrede

61.    

Samira Šabanović

Ekspert iz privrede