bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2021/2022.GODINA (I UPISNI ROK)

Drugi ciklus studija

STUDIJSKA 2021/22. GODINA

Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija

REDOVAN STUDIJ

Za upis je potrebno:

 1. Zahtjev za upis, koji su kandidati obavezni dostaviti prilikom upisa, printat će se iz Informacionog sistema eUNSA, sa profila koji ste kreirali prilikom upisa
 2. Index
 3. Upisni list
 4. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 5. Semestralni list
 6. Dvije fotografije
 7. Ljekarsko uvjerenje sa Studentske poliklinike
 8. uplatnica na 130.00 KM svrha upis u __ godinu studija
 9. uplatnica na 10.00 KM svrha : članarina za biblioteku
 10. uplatnica na 5.00 KM svrha: osiguranje studenata
 11. uplatnica na 10.00 KM svrha: informacioni sistem
 12. uplatnica na 10.00 KM svrha: Informacioni sistem- eUNSA

 Ugovor o studiranju na matičnoj instituciji potpisan od strane studenta dostaviti u studentsku službu u dva primjerka.

Stavke 8. Osobođeni su plaćanja studenti iz posebnih kategorija: djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja.

Mole se kategorije studenata koje su oslobođene plaćanja da potvrdu o svom statusu donesu pri upisu. 

Isključivo se prima potvrda koja se izdaje u općini prebivališta, služba za boračka pitanja. Potvrde od raznih udruženja se ne primaju.

Uplatnica 1

Upisnina

Uplatio je: (Ime i prezime studenta, adresa i br. Tel.)

Svrha doznaka: upis u X godinu studija-prvi put prvi ciklus)

Primalac: depozitni račun Kantona Sarajevo, OJ Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Račun pošiljaoca:

Račun primaoca:1411965320008475

Iznos: 130,oo KM

Broj poreskog obveznika: upisati JMBG ili ID broj

Vrsta prihoda 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502011

Poziv na broj: 0000000002

Uplatnica 2

Članarina za biblioteku

Uplatio je: (Ime i prezime studenta, adresa i br. Tel.)

Svrha doznake: korištenje biblioteke i informatičke opreme

Primalac: depozitni račun Kantona Sarajevo, OJ Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Račun pošiljaoca:

Račun primaoca:1411965320008475

Iznos: 10,oo KM

Broj poreskog obveznika: upisati JMBG ili ID broj

Vrsta prihoda 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502011

Poziv na broj: 0000000020

Uplatnica 3

Informacioni sistem I

Uplatio je: (Ime i prezime studenta, adresa i br. Tel.)

Svrha doznake:naknada za razvoj Informacionog sistema

Primalac: depozitni račun Kantona Sarajevo, OJ Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Račun pošiljaoca:

Račun primaoca:1411965320008475

Iznos: 10,oo KM

Broj poreskog obveznika: upisati JMBG ili ID broj

Vrsta prihoda 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502011

Poziv na broj: 0000000021

Uplatnica 4

Informacioni sistem II

Uplatio je: (Ime i prezime studenta, adresa i br. Tel.)

Svrha doznake: naknada za razvoj Informacionog sistema

Primalac: depozitni račun Kantona Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu

Račun pošiljaoca:

Račun primaoca:1411965320008475

Iznos: 10,oo KM

Broj poreskog obveznika: upisati JMBG ili ID broj

Vrsta prihoda 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502001

Poziv na broj: 0000000021

Uplatnica 5

Osiguranje studenta

Uplatio je: (Ime i prezime studenta, adresa i br. Tel.)

Svrha doznake: uplata studenata za osiguranje

Primalac: depozitni račun Kantona Sarajevo, OJ Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Račun pošiljaoca:

Račun primaoca:1411965320008475

Iznos:5,oo KM

Broj poreskog obveznika: upisati JMBG ili ID broj

Vrsta prihoda 722631

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502011

Poziv na broj: 0000000036

Upis je do 22.10.2021. godine        

Molimo da se sve navedene uplatnice popune potpuno i čitko jer nismo u mogućnosti izvršiti povrat uplaćenih sredstava i uplatnica će biti vraćena

Drugi ciklus studija

STUDIJSKA 2021/22. GODINA

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

Za upis je potrebno:

Za upis je potrebno:

 1. Zahtjev za upis, koji su kandidati obavezni dostaviti prilikom upisa, printat će se iz Informacionog sistema eUNSA, sa profila koji ste kreirali prilikom upisa
 2. Index
 3. Upisni list
 4. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 5. Semestralni list
 6. Dvije fotografije
 7. Ljekarsko uvjerenje sa Studentske poliklinike
 8. uplatnica na 2000.00 KM svrha upis u __ godinu studija
 9. uplatnica na 10.00 KM svrha : članarina za biblioteku
 10. uplatnica na 5.00 KM svrha: osiguranje studenata
 11. uplatnica na 10.00 KM svrha: informacioni sistem
 12. uplatnica na 10.00 KM svrha: Informacioni sistem- eUNSA

Stavke 8. Osobođeni su plaćanja studenti iz posebnih kategorija: djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja.

Mole se kategorije studenata koje su oslobođene plaćanja da potvrdu o svom statusu donesu pri upisu. 

Isključivo se prima potvrda koja se izdaje u općini prebivališta, služba za boračka pitanja. Potvrde od raznih udruženja se ne primaju.

Uplatnica 1

Školarina

Uplatio je: (Ime i prezime studenta, adresa i br. Tel.)

Svrha doznaka: upis u __ godinu studija-prvi put prvi ciklus)

Primalac: depozitni račun Kantona Sarajevo, OJ Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Račun pošiljaoca:

Račun primaoca:1411965320008475

Iznos: 1000,oo KM I rata odnosno 2000,00 KM

Broj poreskog obveznika: upisati JMBG ili ID broj

Vrsta prihoda 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502011

Poziv na broj: 0000000006

Uplatnica 2

Članarina za biblioteku

Uplatio je: (Ime i prezime studenta, adresa i br. Tel.)

Svrha doznake: korištenje biblioteke i informatičke opreme

Primalac: depozitni račun Kantona Sarajevo, OJ Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Račun pošiljaoca:

Račun primaoca:1411965320008475

Iznos: 10,oo KM

Broj poreskog obveznika: upisati JMBG ili ID broj

Vrsta prihoda 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502011

Poziv na broj: 0000000020

Uplatnica 3

Informacioni sistem I

Uplatio je: (Ime i prezime studenta, adresa i br. Tel.)

Svrha doznake:naknada za razvoj Informacionog sistema

Primalac: depozitni račun Kantona Sarajevo, OJ Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Račun pošiljaoca:

Račun primaoca:1411965320008475

Iznos: 10,oo KM

Broj poreskog obveznika: upisati JMBG ili ID broj

Vrsta prihoda 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502011

Poziv na broj: 0000000021

Uplatnica 4

Informacioni sistem II

Uplatio je: (Ime i prezime studenta, adresa i br. Tel.)

Svrha doznake: naknada za razvoj Informacionog sistema

Primalac: depozitni račun Kantona Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu

Račun pošiljaoca:

Račun primaoca:1411965320008475

Iznos: 10,oo KM

Broj poreskog obveznika: upisati JMBG ili ID broj

Vrsta prihoda 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502001

Poziv na broj: 0000000021

Uplatnica 5

Osiguranje studenta

Uplatio je: (Ime i prezime studenta, adresa i br. Tel.)

Svrha doznake: uplata studenata za osiguranje

Primalac: depozitni račun Kantona Sarajevo, OJ Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Račun pošiljaoca:

Račun primaoca:1411965320008475

Iznos:5,oo KM

Broj poreskog obveznika: upisati JMBG ili ID broj

Vrsta prihoda 722631

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502011

Poziv na broj: 0000000036

Upis je do 22.10.2021. godine       

Molimo da se sve navedene uplatnice popune potpuno i čitko jer nismo u mogućnosti izvršiti povrat uplaćenih sredstava i uplatnica će biti vraćena

Studenti strani državljani dužni su, prilikom predaje dokumenata za upis, dostaviti i potvrdu o prijavi boravka.