bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

KONAČNE RANG LISTE (II upisni rok)– UPIS studenata primljenih u prvu godinu prvog ciklusa studija na Fakultet za saobraćaj i komunikacije u studijskoj 2021/ 2022. godini

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

REDOVAN STUDIJ

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

STUDIJSKA 2021/22. GODINA

Prva godina I ciklus studija – prvi upisni rok

Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija traje do utorka 05.10.2021. godine

Za upis je potrebno:

 1. Zahtjev za upis, koji su kandidati obavezni dostaviti prilikom upisa, printat će se iz Informacionog sistema eUNSA, sa profila koji ste kreirali prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba
 2. Original svjedočanstva I-IV razreda srednje škole i diploma
 3. Rodni list
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. index
 6. dvije fotografije 6x4cm
 7. ljekarsko uvjerenje isključivo sa Studentske poliklinike Sarajevo https://zdravljestudenata.ba/?page_id=505
 8. 1. upisni list
 9. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 10. 1 semestralni list
 11. uplatnica na 100,00 KM svrha upis u 1. godinu prvog ciklusa studija
 12. uplatnica na 10,00 KM svrha : članarina za biblioteku
 13. uplatnica na 5,00 KM svrha: osiguranje studenata
 14. uplatnica na 10,00 KM svrha: informacioni sistem SS
 15. uplatnica na 10,00 KM  ISSS primalac Univerzitet u Sarajevu
 16. Studenti koji pripadaju porodici šehida,RVI, dobitnika priznanja i odlikovanja i djeci bez oba roditelja, donose potvrdu o pripadnosti navedenom. Potvrda treba biti novijeg datuma.
 17. Diplome sa takmičenja ukoliko je bodovanje vršeno na osnovu istih
 18. ugovor o studiranju za prvi ciklus studija, popuniti  i predati u 4 primjerka (preuzeti sa stranice Fakulteta)

ŽIRO RAČUN: 1411965320008475

NAPOMENA: POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆE SE PRIHVATITI  KAO DOKAZ O UPLATI NITI SMO U MOGUĆNOSTI PREUSMJERITI NOVAC

Napomena: stavke 11. oslobođeni su plaćanja djeca šehida i poginulih branitelja, djeca ratnih vojnih invalida, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja.

Strani državljani su obavezni donijeti potvrdu o prijavi boravka

Upisni materijal uzeti na Fakultetu

Upisni materijal popuniti čitko, sa svim traženim podacima, sliku zalijepiti u index.

Molimo Vas da se prilikom posjete fakultetu obavezno pridržavate preporučenih epidemioloških mjera (obavezno nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku (prilikom ulaska) i držanje fizičke distance)

PRIMJERI UPLATNICA

STAVKA 11
STAVKA 12
STAVKA 13
STAVKA 14
STAVKA 15

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

STUDIJSKA 2021/22. GODINA

Prva godina I ciklus studija – prvi upisni rok

Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija traje do utorka 05.10.2021. godine

Za upis je potrebno:

 1. Zahtjev za upis, koji su kandidati obavezni dostaviti prilikom upisa, printat će se iz Informacionog sistema eUNSA, sa profila koji ste kreirali prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba
 2. Original svjedočanstva I-IV razreda srednje škole i diploma
 3. Rodni list
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. index
 6. dvije fotografije 6x4cm
 7. ljekarsko uvjerenje isključivo sa Studentske poliklinike Sarajevo https://zdravljestudenata.ba/?page_id=505
 8. 1. upisni list
 9. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 10. 1 semestralni list
 11. uplatnica na 1800,00 KM svrha upis u 1. godinu prvog ciklusa studija (ili 900.00KM ukoliko se plaća u dvije rata, svrha prva rata za I godinu)
 12. uplatnica na 10,00 KM svrha : članarina za biblioteku
 13. uplatnica na 5,00 KM svrha: osiguranje studenata
 14. uplatnica na 10,00 KM svrha: informacioni sistem SS
 15. uplatnica na 10,00 KM  ISSS primalac Univerzitet u Sarajevu
 16. Studenti koji pripadaju porodici šehida,RVI, dobitnika priznanja i odlikovanja i djeci bez oba roditelja, donose potvrdu o pripadnosti navedenom. Potvrda treba biti novijeg datuma.
 17. Diplome sa takmičenja ukoliko je bodovanje vršeno na osnovu istih
 18. ugovor o studiranju za prvi ciklus studija, popuniti  i predati u 4 primjerka (preuzeti sa stranice Fakulteta

ŽIRO RAČUN: 1411965320008475

NAPOMENA: POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆE SE PRIHVATITI  KAO DOKAZ O UPLATI NITI SMO U MOGUĆNOSTI PREUSMJERITI NOVAC

Napomena: stavke 11. oslobođeni su plaćanja djeca šehida i poginulih branitelja, djeca ratnih vojnih invalida, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja.

Upisni materijal uzeti na Fakultetu.

Upisni materijal popuniti čitko, sa svim traženim podacima, sliku zalijepiti u index.

Molimo Vas da se prilikom posjete fakultetu obavezno pridržavate preporučenih epidemioloških mjera (obavezno nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku (prilikom ulaska) i držanje fizičke distance)

PRIMJERI UPLATNICA upis-uplatniceDownload

STAVKA 11
STAVKA 12
STAVKA 13
STAVKA 14
STAVKA 15

Podaci za uplatnicu za upisni materijal (index, upisni list, semestralni list, 2 ŠV 20m obrasca)

Uplatio je: (Ime i prezime studenta, adresa i br. Tel.)

Svrha doznake: uplata-štampanja upisnog materijala

Primalac: JR Trezor Kantona Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu – Rektorat

Račun pošiljaoca:

Račun primaoca:1411965320008475

Iznos: 30,oo KM

Broj poreskog obveznika: upisati JMBG ili ID broj

Vrsta prihoda 722631

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502001

Poziv na broj: 0000000035