bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Dr.sc Muharem Sabić

Predmetni nastavnik/saradnik

Tehnološke analize zrakoplovnog saobraćaja

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muharem Sabić, Mr. Edvin Simić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Dijagnostika i održavanje zrakoplovnih sredstava

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muharem Sabić, Mr. Asmir Kruhović
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnička eksploatacija aviona

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muharem Sabić, Mr. Asmir Kruhović
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Planiranje prevoza i eksploatacija zrakoplova

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muharem Sabić, Mr. Edvin Simić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Mehanika leta

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muharem Sabić, Mr. Edvin Simić
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Performanse transportnih zrakoplova

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muharem Sabić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Sistemsko projektovanje u zrakoplovnom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muharem Sabić
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Sigurnost zrakoplovnog saobraćaja

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muharem Sabić
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Nadzor i regulisanje zrakoplovnog saobraćaja

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muharem Sabić
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnologija zrakoplovnog transporta

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muharem Sabić, Mr. Edvin Simić
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2

Pretražite predmete