bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Dr.sc Mustafa Mehanović

Predmetni nastavnik/saradnik

Električna i autonomna cestovna vozila / Electric and autonomous road vehicle

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Mustafa Mehanović, Dr.sc Suada Dacić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Transportne mreže u cestovnom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Mustafa Mehanović
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Šinski sistemi u javnom gradskom prevozu

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Mustafa Mehanović
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnološke analize cestovnog transporta

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Mustafa Mehanović
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Planiranje u zrakoplovnom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Mustafa Mehanović
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Planiranje u željezničkom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Mustafa Mehanović
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Organizacija i upravljanje prevozom putnika u gradovima

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Mustafa Mehanović
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Planiranje saobraćajno transportnih sistema u cestovnom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Mustafa Mehanović
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Javni gradski prijevoz

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Mustafa Mehanović
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Planiranje cestovnog saobraćaja

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Mustafa Mehanović, Mr. Ajdin Džananović
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Pretražite predmete