bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Mr. Asmir Kruhović

Predmetni nastavnik/saradnik

Dijagnostika i održavanje zrakoplovnih sredstava

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muharem Sabić, Mr. Asmir Kruhović
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnička eksploatacija aviona

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muharem Sabić, Mr. Asmir Kruhović
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Pretražite predmete