bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Mr. Samra Karačić

Predmetni nastavnik/saradnik

Intermodalni transport

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Fadila Kiso, Mr. Samra Karačić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Metode vrednovanja i odlučivanja u saobraćajnom projektovanju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Fadila Kiso, Mr. Samra Karačić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Planiranje i kapaciteti cestovnih saobraćajnica

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Fadila Kiso, Mr. Samra Karačić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Multimodalni transport

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Fadila Kiso, Mr. Samra Karačić
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Teorija saobraćajnih tokova

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Fadila Kiso, Mr. Samra Karačić
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Pretražite predmete