bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Mr. Esad Jalovčić

Predmetni nastavnik/saradnik

Saobraćajna politika

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Mr. Esad Jalovčić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Infrastruktura željezničkog saobraćaja

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Mr. Esad Jalovčić
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Pretražite predmete