bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Mr. Samir Džaferović

Predmetni nastavnik/saradnik

Saobraćaj i prostor

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Mr. Samir Džaferović
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Infrastruktura cestovnog saobraćaja

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Mr. Samir Džaferović
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Optimizacija i upravljanje voznim parkovima

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Osman Lindov, Mr. Samir Džaferović
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnologija cestovnog transporta

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Osman Lindov, Mr. Samir Džaferović
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Pretražite predmete