bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Dr.sc Irfan Turković

Predmetni nastavnik/saradnik

Elektrotehnički sistemi u saobraćaju i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Irfan Turković
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Pretražite predmete