bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Dr.sc Suada Dacić

Predmetni nastavnik/saradnik

Električna i autonomna cestovna vozila / Electric and autonomous road vehicle

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Mustafa Mehanović, Dr.sc Suada Dacić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Elementi sigurnosti cestovnih vozila

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Suada Dacić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Elementi transportnih sredstava i uređaja

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Suada Dacić, Mr. Ajdin Džananović
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnička mehanika

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Suada Dacić, Mr. Ajdin Džananović
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnička eksploatacija cestovnih vozila

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Suada Dacić, Mr. Ajdin Džananović
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Pretražite predmete