bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Dr.sc Nino Corić

Predmetni nastavnik/saradnik

Poslovni modeli kurirskih službi

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nino Corić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Sistemi elektroničkog poslovanja

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nino Corić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Upravljanje kvalitetom poštanskih usluga

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nino Corić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Pretražite predmete