bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Dr.sc Nedžad Branković

Predmetni nastavnik/saradnik

Infrastruktura cestovnog saobraćaja

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Mr. Samir Džaferović
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Infrastruktura željezničkog saobraćaja

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Mr. Esad Jalovčić
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2

Pretražite predmete