bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Dr.sc Sabina Baraković

Predmetni nastavnik/saradnik

Sigurnost i zaštita informacijskih i komunikacijskih sistema

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muhamed Begović, Dr.sc Sabina Baraković
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Računarstvo i informatika

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ermin Muharemović, Dr.sc Sabina Baraković
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Pretražite predmete