bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Mr. Elma Avdagić-Golub

Predmetni nastavnik/saradnik

Upravljanje odnosima sa korisnicima

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Mr. Elma Avdagić-Golub
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Bežični komunikacijski sistemi

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nermin Goran, Mr. Elma Avdagić-Golub
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnologija komunikacija

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Samir Čaušević, Mr. Elma Avdagić-Golub
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Linearno programiranje

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Samir Čaušević, Mr. Belma Memić, Mr. Elma Avdagić-Golub, Mr. Nedim Osmić
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Teorija optimalnih rješenja

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Samir Čaušević, Mr. Belma Memić, Mr. Elma Avdagić-Golub, Mr. Nedim Osmić
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Pretražite predmete