bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Dr.sc Ahmed Ahmić

Predmetni nastavnik/saradnik

Upravljanje i organizacija stacionarnog saobraćaja

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ahmed Ahmić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Dijagnostika i održavanje cestovnih vozila

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ahmed Ahmić
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Vertikalni transport

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ahmed Ahmić
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Industrijski transport

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ahmed Ahmić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Pretražite predmete