srijeda, 18 Oktobar 2017 10:44

Obaviještene za upis u I godinu drugog ciklusa studija u ak. 2017/2018. godini

REDOVAN STUDIJ

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

AKADEMSKA 2017/18. GODINA

Prva godina II ciklus studija

 

Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija potrebno je:

REDOVAN STUDIJ

Za upis je potrebno:

 1. index
 2. dvije fotografije 6x4cm
 3. ljekarsko uvjerenje    isključivo sa Studentske poliklinike
 4. 1. upisni list
 5. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 6. 1 semestralni list
 7. uplatnica na 130,00 KM svrha upis u 1. godinu drugog ciklusa studija
 8. uplatnica na 10,00 KM svrha : članarina za biblioteku
 9. uplatnica na 5,00 KM svrha: osiguranje studenata
 10. uplatnica na 10,00 KM svrha: informacioni sistem SS

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Napomena: stavke 7,8,9,10 mogu se uplatiti na jednu uplatnicu s tim da je potrebno kod svrhe uplate navesti sve stavke.

-------------------------------------------------------------------

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

-10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

 Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202250621169

Upisni materijal može se uzeti na Pravnom fakultetu  (skriptarnica Univerziteta).

Upisni materijal popuniti čitko, sa svim traženim podacima, sliku zalijepiti u index.

Ugovore o učenju i obrazac 1. preuzeti sa stranice Fakulteta popuniti u dva primjerka I predate sa upisnim materijalom

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

AKADEMSKA 2017/18. GODINA

 

Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija – potrebno je:

Prva godina II ciklus studija

Za upis je potrebno:

 1. index
 2. dvije fotografije 6x4cm
 3. ljekarsko uvjerenje  isključivo sa Studentske poliklinike
 4. 1. upisni list
 5. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 6. 1 semestralni list
 7. uplatnica na 2000,00 KM svrha upis u 1. godinu drugog ciklusa studija   ( ili ako se plaća u ratama 1000,00 KM sa naznakom za I rata 1. Godine IIC)
 8. uplatnica na 10,00 KM svrha : članarina za biblioteku
 9. uplatnica na 5,00 KM svrha: osiguranje studenata
 10. uplatnica na 10,00 KM svrha: informacioni sistem SS

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo

Napomena: stavke 7,8,9,10 mogu se uplatiti na jednu uplatnicu s tim da je potrebno kod svrhe uplate navesti sve stavke.

-------------------------------------------------------------------

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

-10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

 Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202250621169

Upisni materijal može se uzeti na Pravnom fakultetu  (skriptarnica Univerziteta).

Upisni materijal popuniti čitko, sa svim traženim podacima, sliku zalijepiti u index.

Ugovore o učenju i obrazac 1. preuzeti sa stranice Fakulteta popuniti u dva primjerka I predate sa upisnim materijalom