petak, 13 Oktobar 2017 12:28

Obavještenje o zaključcima Vijeća Fakulteta u vezi liste primljenih kandidata u prvu godinu II ciklusa studija akademske 2017/2018. godine

Zaključci koje je Vijeće Fakulteta donijelo na zasjedanju 13.10.2017. godine, a u okviru tačke Liste primljenih kandidata u prvu godinu II ciklusa studija 2017/2018. godine, su:

 
1. Na osnovu uvida u dokumentaciju prijavljenih kandidata na u  prvu godinu studija II ciklusa u akademskoj 2017/2018 godine, Komisja je utvrdila da su prijavljena 3 kandidata (Hercegovac Zehrudin, Sinanović Amina, Mušinović Mirza) sa drugih Univerziteta u Sarajevu koji nisu dostavlii  sve dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, te je donešena Odluka da se prolongira usvajanje konačne liste primljenih kandidata za upis u II ciklus studija do utorka 17.10.2017. godine kada će ponovo zasjedati Vijeće Fakulteta radi donošenje Odluke o konačnoj listi primljenih kandidata u prvu godinu II ciklusa studija.
 
2. Kandidati koji nisu rangirani na prijemnom ispitu za II ciklus studuija, trebaju dostaviti do ponedeljka, 16.10.2017. godine do 15:00 sati traženu relevantnu dokumentaciju, odnosno nastavni plan i program sa uvjerenjem o položenim ispitima za sve nastavne discipline na kojima su stekli odgovarajući broj bodova. Releventna dokumentacija im je tražena usmenim putem pa istu nisu dostavili do sjednice Vijeća Fakulteta održane 13.10.2017. Ukoliko kandidati ne dostave dokumentaciju do definisanog termina, Vijeće Fakuteta će smatrati da su isti odustali od upisa na Fakultet.
 
3. Nastava na II ciklusu je započela 09.10.2017. i istoj mogu prisustvovati svi prijavljeni kandidati do donošenja konačne liste primljenih kandidata na II ciklus studija.