utorak, 05 Septembar 2017 16:35

OBAVIJEST O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI

 

OBAVIJEST O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U

PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI

U skladu sa članom 74. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), obavještavamo vas da je Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godinu objavljen 04. 09. 2017. godine na web stranici/oglasnoj ploči Univerziteta u Sarajevu: www.unsa.ba i web stranicama/oglasnim pločama fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu.

TEKST  KONKURSA


Univerzitet u Sarajevu