ponedjeljak, 10 Juli 2017 16:15

Obavještenje o organizaciji Međunarodne ljetne škole 2017. godine

Fakultet za saobraćaj i komunikacije  Univerziteta u Sarajevu, na zahtjev studenata, organizuje Međunarodnu ljetnu školu.
 
Međunarodna ljetna škola održat će se u periodu od 21.08.2017. godine do 26.08.2017. godine, a ispiti se mogu prijavljivati u Službi za studentska pitanja u periodu od 10.07.2017. godine do 20.07.2017. godine, a studenti imaju pravo prijaviti maksimalno 3 ispita.
 
Cijena po ispitu je nepromijenjena u odnosu na predhodnu akademsku godinu.