utorak, 04 Juli 2017 10:28

Obavještenje o rokovima za predaju završnih radova II ciklusa studija

Studenti II ciklusa studija trebaju predati završne radove najkasnije do 29.09.2017., kako bi se mogla zakazati odbrana. 

Studenti koji ne predaju radove u navedenom roku će trebati izvršiti obnovu godine.