četvrtak, 29 Juni 2017 11:35

Uplate za prijavu na Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija

Uplate za prijavu na Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija

 

Svrha uplate: Prijava na Konkurs

Iznos uplate: 40,00 KM

Primalac: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Broj računa: 1020500000020271