ponedjeljak, 10 Oktobar 2016 22:07

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija akademske 2016/2017. godine

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE UNIVERZIETA U SARAJEVU

Akademska godina 2016 - 2017.

Preliminarni rezultati bodovanja studenta II ciklusa studija se mogu preuzeti odabiron željenog usmjerenja.