petak, 16 Septembar 2016 12:43

ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE (PROJEKTA) STUDENTA TREĆEG CIKLUSA STUDIJA

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Zijadić Nermin, magistar saobraćaja i komunikacija – diplomirani inžinjer saobraćaja i komunikacija prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom: ''PRILOG IZUČAVANJU SISTEMA UPRAVLJANJA I EKSPLOATACIJE MANEVARSKIH POVRŠINA NA AERODROMIMA''.

Odbrana / prezentacija će se održati 11. oktobra 2016. godine (utorak), sa početkom u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu (sala za odbrane završnih radova).