utorak, 12 Juli 2016 14:29

Obavještenje o organizovanju Međunarodne ljetne škole 2016. godine

Obavještava  se  nastavno  osoblje  i  studenti  Fakulteta  za  saobraćaj  i  komunikacije  Univerziteta  u  Sarajevu  da  će  se  nastava  u  okviru  Međunarodne  ljetne škole  održavati u periodu od 22.08.2016.  –  27.08.2016. godine.

Uplatnice sa naznačenim nastavnim predmetom  (uplate vršiti pojedinačno po predmetu) predaju  se  u  Studentsku  službu  od  11.07.2016.-20.07.2016.  godine.  Student  može  prijaviti najviše tri ispita u okviru  Međunarodne ljetne škole. Prijava ispita putem ISSSa će se  obaviti u periodu od 22.08.-27.08.2016. godine, a ispitu će moći pristupiti samo oni studenti koji su evidentirani na spiskovima Studentske službe. Studenti koji se prijavljuju na Međunarodnu ljetnu školu, dužni su u Studentsku službu  prijaviti ISPITE KOJE ĆE POLAGATI.

DEKANAT FAKULTETA