srijeda, 03 Februar 2016 14:20

Obavještenje za studente: Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar 2015/2016. godine

Obavještavaju se studenti prvog i drugog ciklusa studija, da je ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u akademskoj 2015/2016. godini od 03.02.2016 do 15.02.2016. godine

Za upis i ovjeru semestra je potrebno :

 

Redovan studij:

  • Index;
  • Semestralni list, na prednjoj strani popuniti osobne podatke, a na poleđini lista upisati predmete zimskog semestra.
  • Za studente koji obnavljaju godinu, uplata preostalog duga, broj računa: 1020500000020271

 

Redovan-samofinansirajući studij:

  • Index;
  • Semestralni list, na poleđini lista upisati predmete zimskog semestra.
  • Uplata duga, druge rate školarine, broj računa: 1020500000020271.

 

Studenti koji ne ovjere zimski semestar i ne upišu ljetni semester, neće moći prisustvovati nastavi ljetnog semestra i polagati ispite u ljetnom semestru.

Molimo studente da se strogo pridržavaju datog termina za upis i ovjeru zimskog semestra  jer nikakva naknadna ovjera neće biti moguća. Ukoliko ima bilo kakvih nejasnoća, molimo blagovremeno kontaktirajte Službe Fakulteta.

* Semestralni list može se kupiti u skriptarnici Pravnog fakulteta

 

D E K A N A T