četvrtak, 24 Decembar 2015 17:03

Rang lista kandidata i dokumenti potrebni za upis na prvu i drugu godinu III ciklusa studija – Doktorskog studija

Nastava za I godinu III ciklusa (doktorski studij) počinje 28.12.2015. godine sa početkom u 17:00 sati. Primljeni kandidati trebaju izvršiti upis, a u prilogu obavještenja se nalazi rang lista primljenih kandidata kao i dokumenti potrebni za upis.