utorak, 10 Novembar 2015 12:12

Obavještenje o preuzimanju diploma za diplomante i magistrante koji nisu prisustvovali Svečanoj promociji

Diplomanti i magistranti koji nisu prisustvovali Svečanoj promociji i dodijeli diploma, iste mogu preuzeti u periodu od 16.11.2015. - 20.11.2015. u terminu: od 11:00 do 13:00 sati na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije (u prostorijama studentske službe).