utorak, 01 Septembar 2015 10:48

OBAVJEŠTENJE: Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija 2015/2016. god.

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

AKADEMSKA 2015/16. GODINA

 

Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija obavljati će se u periodu od 01. 09.2015. godine do 22.09.2015.

Prva godina I ciklus studija

Za upis je potrebno:

 1. index
 2. dvije fotografije 6x4cm
 3. ljekarsko uvjerenje isključivo sa Studentske poliklinike
 4. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 5. 1 semestralni list
 6. uplatnica na 1800,00 KM svrha upis u 1. godinu prvog ciklusa studija   ( ili ako se plaća u ratama 900,00 KM sa naznakom za I rata 1. Godine IC)
 7. uplatnica na 10,00 KM svrha : članarina za biblioteku
 8. uplatnica na 5,00 KM svrha: osiguranje studenata
 9. uplatnica na 10,00 KM svrha: informacioni sistem SS

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo

Napomena: stavke 7,8,9,10 mogu se uplatiti na jednu uplatnicu s tim da je potrebno kod svrhe uplate navesti sve stavke.

-------------------------------------------------------------------

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

-10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202266333617

Upisni materijal može se uzeti na Fakultetu za Kriminalistiku (Kampus) i na Pravnom fakultetu (skriptarnica).

Upisni materijal popuniti čitko, sa svim traženim podacima, sliku zalijepiti u index.

Napomena : Ukoliko se student koji školovanje plaća u ratama ispiše u toku akademske godine, prethodno je obavezan uplatiti cjelokupni iznos školarine za tekuću akademsku godinu.

 



 

 

REDOVAN STUDIJ

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

AKADEMSKA 2015/16. GODINA

Prva godina I ciklus studija

Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija je od 01. 09.2015. godine do 22. 09.2015.

REDOVAN STUDIJ

Za upis je potrebno:

 1. index
 2. dvije fotografije 6x4cm
 3. ljekarsko uvjerenje  isključivo sa Studentske poliklinike
 4. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 5. 1 semestralni list
 6. uplatnica na 100,00 KM svrha upis u 1. godinu prvog ciklusa studija
 7. uplatnica na 10,00 KM svrha : članarina za biblioteku
 8. uplatnica na 5,00 KM svrha: osiguranje studenata
 9. uplatnica na 10,00 KM svrha: informacioni sistem SS

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Napomena: stavke 7,8,9,10 mogu se uplatiti na jednu uplatnicu s tim da je potrebno kod svrhe uplate navesti sve stavke.

Napomena 1:Stavke 7. oslobođene su djeca porodice šehida i palih boraca, djeca bez oba roditelja.

-------------------------------------------------------------------

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

-10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202266333617

Upisni materijal može se uzeti na Fakultetu za Kriminalistiku (Kampus) i na Pravnom fakultetu (skriptarnica).

Upisni materijal popuniti čitko, sa svim traženim podacima, sliku zalijepiti u index.