ponedjeljak, 13 Juli 2015 08:54

Obavještenje o terminu Međunarodne ljetne škole

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještava se nastavno osoblje i studenti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu da će se nastava u okviru Međunarodne ljetne škole održavati u periodu od 24.08.2015. – 29.08.2015. godine.

Uplatnice sa naznačenim nastavnim predmetom (uplate vršiti pojedinačno po predmetu) predaju se u Studentsku službu od 10.07.2015.-20.07.2015. godine. Student može prijaviti najviše tri ispita u okviru Međunarodne ljetne škole. Prijava ispita putem ISSS-a će se obaviti u periodu od 24.08.-29.08.2015. godine, a ispitu će moći pristupiti samo oni studenti koji su evidentirani na spiskovima Studentske službe.

Studenti koji se prijavljuju na Međunarodnu ljetnu školu, dužni su u Studentsku službu prijaviti ISPITE KOJE ĆE POLAGATI.

 

DEKANAT   FAKULTETA