srijeda, 08 Juli 2015 11:46

Preliminarne rang - liste za upis nakon održanog prijemnog ispita 06.07.2015. godine

U prilogu obavještenja se nalaze:

Preliminarne rang liste kandidata u kategorijama: REDOVNI STUDIJ - TROŠKOVE SNOSI KANTON i REDOVNI STUDIJ - TROŠKOVE SNOSI STUDENT.

(liste se mogu preuzeti odabirom odgovarajućeg usmjerenja na koje je kandidat aplicirao)

Preliminarna rang lista kandidata koji su položili prijemni ispit a ispod su kvote kategorije Redovni student - troškove snosi Kanton

Izvještaj komisije za prijemni ispit kandidata za prijem na fakultet u akademskoj 2015/2016.