ponedjeljak, 06 Juli 2015 13:15

Obavijest o prijemnom ispitu 2015/2016.

 

OBAVIJEST O PRIJEMU

KANDIDATA U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA AKADEMSKE 2015/2016

 

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija koji se organizira nafakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu.

Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama do 03. jula 2015. godine.

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizacionajedinica će utvrditi datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganjaprijemnog ispita, što će objaviti na svojim web stranicama i oglasnim pločama.

 

DATUM I VRIJEME PRIJEMNOG ISPITA:

Ponedeljak, 06.07.2015. u 10 h. Kandidati su obavezni da sa sobom imaju identifikacioni dokument sa fotografijom (lična, vozačka ili pasoš).

 

RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA:

Raspored kandidata sa šiframa po amfiteatrima fakultetabiti će objavljen na dan prijemnog ispita.

 

SPISAK PREDMETA ZNAČAJNIH ZA ODGOVARAJUĆI STUDIJSKI PROGRAM:

maternji jezik, matematika i informatika.

 

Detaljnije informacije se nalaze u dokumentu iz priloga ovog obavještenja.