petak, 06 Februar 2015 15:57

Obavještenje za studente: Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar 2014/15. godine

Obavještavaju se studenti prvog i drugog ciklusa studija, da je ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u akademskoj 2014/2015. godini od 09.02. do 16.02.2015. godine

Za ovjeru je potrebno :

Redovan studij:

  • Index;
  • Semestralni list, na prednjoj strani popuniti osobne podatke a na poleđini lista upisati predmete zimskog semestra.
  • Za studente koji obnavljaju godinu, uplata preostalog duga, broj računa: 1020500000020271

Redovan-samofinansirajući studij:

  • Index;
  • Semestralni list, na poleđini lista upisati predmete zimskog semestra.
  • Uplata duga, druge rate školarine, broj računa: 1020500000020271.

Studenti koji ne ovjere zimski semestar i ne upišu ljetni semestar neće moći prisustvovati nastavi ljetnog semestra i polagati ispite u ljetnom semestru.

Molimo studente da se strogo pridržavaju datog termina za upis i ovjeru zimskog semestra  jer nikakva naknadna ovjera neće biti moguća. Ukoliko ima bilo kojih nejasnoća, molimo blagovremeno kontaktirajte Službe Fakulteta.

Semestralni list može se kupiti u skriptarnici Pravnog fakulteta.

D E K A N A T