srijeda, 19 Novembar 2014 12:40

KONKURS za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

Na osnovu člana 86. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 22/10 - Prečišćen tekst), člana 23. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program III (trećeg) ciklusa - doktorski studij Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu broj: 01-38-1897/11 od 29.06.2011. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-38-3426/14. od 24.09.2014. godine, Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, objavljuje

 

KONKURS

za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije

u studijskoj 2014/2015. godini

 

KONKURS za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ - tekst konkursa