ponedjeljak, 03 Novembar 2014 20:12

Skraćivanje časova uslijed problema sa zagrijavanjem

Fakultet za saobraćaj i komunikacije  (zajedno sa ostalim članicama UNSA koje se nalaze unutar Kampusa UNSA) je odlučio da će se nastava u narednom periodu, a do rješavanja problema sa zagrijavanjem prostora unutar Kampusa, odvijati u smanjenom intenzitetu.

Ovo znači da će se dužina nastavnog časa smanjiti sa 45,00 minuta na 30,00 minuta.

Postojeći rasporedi časova kojim su definisani počeci časova ostaju na snazi.

---

Kao prilog ovog obavještenja možete preuzeti Dopis upućuen Rektoratu UNSA, a vezano za datu problematiku.

DOPIS