petak, 03 Oktobar 2014 13:52

Konkurs za upis na II ciklus studija (drugi upisni rok)

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETU ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2014./2015. GODINI -DRUGI UPISNI ROK

Preuzeti onkurs za upis na II ciklus studija (drugi upisni rok)