ponedjeljak, 25 Avgust 2014 12:23

OBAVJEŠTENJE: Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u studijskoj 2014/2015. godini

Obavještenje se može preuzeti klikom na link naveden ispod uz napomenu da pravo prijave na Konkurs za II ciklus studija imaju samo oni studenti I ciklusa koji posjeduju uvjerenje o završenom I ciklusu studija do krajnjeg datuma trajanja Konkursa.

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU
DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU
U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI