Naučno – istraživački rad

Naučno – istraživačka djelatnost u savremenom evropskom visokom obrazovanju smještena je, po važnosti, u isti rang sa nastavom. Ova djelatnost posebno je regulisana domaćim i međunarodnim pravnim aktima. U tom smislu, Komitet ministara Vijeća Evrope donio je Preporuku o istraživačkom zadatku Univerziteta, dok je naučno – istraživački rad u Kantonu Sarajevo uređen Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti.

 

Prema ovom Zakonu naučno – istraživačku djelatnost čine :

 • naučnoistraživački  i istraživačkorazvojni rad;
 • objavljivanje i korištenje razultata naučnih i razvojnih istraživanja;
 • osposobljavanje kadrova za naučnoistraživački i istraživačko – razvojni rad;
 • usavršavanje naučnika; i
 • održavanje i razvoj naučnoistraživačke infrastrukture.

 

Pod osposobljavanjem kadrova za naučno-istraživačku djelatnost Zakon podrazumijeva podršku i stvaranje uslova za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka , dok se pod usavršavanjem naučnika podrazumijeva stjecanje novih i proširivanje stečenih znanja, putem postdoktorskih studija i drugih oblika usavršavanja.

Nosioci naučnoistraživačke djelatnosti, po Zakonu, pored ostalih, su i univerziteti i fakulteti.  Sredstva za podršku naučnoistraživačkim djelatnostima osiguravaju se u godišnjem iznosu do 2% budžeta Kantona Sarajevo, a troše se na osnovu Programa naučno-istraživačke djelatnosti, koga usvaja Skupština Kantona za period od pet godina.

Nepostojanje kontinualnog izvora sredstava za naučnoistraživački rad , utvrđeno je u SWOT analizi Strategije razvoja visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo za period 2010 – 2015. godine. To su interne slabosti Univerziteta u Sarajevu. Isto tako, SWOT  analiza je u te oblasti uvrstila i nedovoljnu uključenost studenata u naučnoistraživački rad. Povodom uočenog postojećeg nezadovoljavajućeg stanja u oblasti naučno – istraživačkog rada, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije za rješavanje tog problema primjenjuje opredjeljenje definisano u Elaboratu o integraciji Univerziteta u Sarajevu.

U Elaboratu je data podrška razvoju naučno – istraživačkog rada, na slijedeći način: „ Nužno je podržati dalji razvoj instituta kao baze za naučno – istraživački rad na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu. U skladu sa navedenim opredjeljenjem, potrebno je na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu osnovati podorganizacionu jedinicu Fakulteta, pod nazivom: Institut za bezbjednost saobraćaja i komunikacijske tehnologije. Za osnivanje ovog Instituta, uglavnom su ispunjeni svi Zakonom utvrđeni uvjeti, kao što su : kadrovi – naučnici i istraživaći, posebno uključujućii studente; laboratorije; i dr. Za realizaciju ovog projekta treba u prvom planu obezbjediti novčana sredstva za opremu i donijeti opće pravne akte Fakulteta kojima će se urediti organizacija i sistematizacija Instituta i dr.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Vijeće organizacione jedinice (Fakulteta) predlaže Upravnom odboru (Univerziteta) unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta za organizacionu jedinicu, a Upravni odbor (Univerziteta u Sarajevu) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Navedene odredbe Zakona odnose se na period do konačne integracije Univerziteta u Sarajevu, a do tada primjenjuju se postojeći opći pravni akti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Cijeneći postojeći pravni status Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, potrebno je da se cjelokupne aktivnosti povodom osnivanja Instituta finaliziraju do kraja 2011. godine. Osnivanjem Instituta dati će se veliki podstrek razvoju naučno – istraživačkog rada Fakulteta, što će omogućiti njegovo uključivanje u realizaciju strateških ciljeva razvoja visokog obrazovanja, prvenstveno izraženih u Bolonjskoj deklaraciji.       

 

U oblasti inženjerstva i tehnologija prioritetno treba podsticati istraživanja:

 • koja doprinose podizanju općeg nivoa znanja u inženjerskim naukama, povezivanju sa primjenjenim i razvojnim istraživanjima,
 • koja stvaraju naučnu osnovu za savremene metode projektovanja novih proizvoda, konstrukcija i sistema, te osiguravaju uključivanja u svjetske tokove razvoja inžinjerskih nauka;
 • koja osiguranja naučne podloge za savremeno obrazovanje kadrova u oblasti inženjerskih nauka;
 • koja osiguravaju uključivanja u svjetske tokove razvoja inženjerskih nauka;
 • koja doprinose razvoju i primjeni standarda za sistem kvaliteta i sistem zaštite životne sredine;
 • koja doprinose usklađivanju sa svjetskim standardima u tehnologijama i visokim ekološkim standardima;
 • koja doprinose revitalizaciji postojećih tehnologija;
 • koja doprinose razvoju informaciono-komunikacionih tehnologija;
 • koja doprinose boljem iskorištavanju obnovljivih izvora energije (hidropotencijala. vjetra. geotermalne energije. solarne energije);
 • koja doprinose povećanju energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije po jedinici proizvoda i racionalizaciju njene potrošnje u proizvodnji, saobraćaju, uslužnim djelatnostima i domaćinstvima;
 • koja osvajaju nove metode projektovanja proizvoda i tehnologija;
 • koja doprinose razvoju sopstvenih softverskih proizvoda.

 

Fakultet za saobraćaj i komunikacije je suizdavač časopisa PROMET:

PROMET: Traffic and Transportation Scientific Journal on Traffic and Transportation Research. – God. 1, br. 1 (2003)  – Sarajevo, ISSN 0353-5320. Dostupno na SCIE, TRID, FLUIDEX Geobase Scopus

Projekti i međunarodna saradnja


Zašto upisati FSK?       Upis        Studijski programi       Odsjeci i usmjerenja       Studentski vodič       Prezentacija

 Kontakt telefon: +387 33 565 211 i +387 33 565 202, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., web stranica Fakulteta:  www.fsk.unsa.ba.