utorak, 17 Oktobar 2017 17:56

Poziv na dostavu ponuda za nabavku usluge kolektivnog osiguranja studenata Fakulteta za saobraćaj i komunikacije

 

Broj:01-1902/17

Datum: 17.10.2017.

 

PREDMET: Poziv na dostavu ponude

Ugovorni organ: Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo pokrenuo je proceduru direktnog sporazuma za nabavku usluge kolektivnog Osiguranja studenata Fakulteta za saobraćaj i komunikacije. Upućuje ovaj poziv za dostavu ponude. U skladu sa članom 87. stav (3) Zakona o javnim nabavkama za nabavku čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od iznosa od 6.000,00 KM ugovorni organ provodi postupak direktnog sporazuma.

 

Poziv se može preuzeti iz priloga  obavještenja.