slideshow 2

Novosti i obavještenja:

Prev Next

Termini za odbranu zaršnih radova

25-09-2020

Prezime i ime studenta Datum predaje završnog rada – tvrdi uvez Datum odbrane završnog rada Imenovana Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada: Talić Haris 22.09.2020. Ponedjeljak, 28.09.2020. godine u ...

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u …

24-09-2020

Poštovani studenti, Čestitamo na odabiru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije i ovim putem vam želimo dobrodošlicu na Univerzitet u Sarajevu. U prilogu se nalaze Obavijest i konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akade...

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u …

24-09-2020

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), objavljuje se izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje Docent za naučnu oblast Poštanske teh...

OBAVJEŠTENJE za studente o potrebi ažuriranja podataka na ISSS

24-09-2020

Obavještavaju se studenti svih godina I i II ciklusa studija da ažuriraju kontakt podatke na ISSS sistemu najkasnije do ponedjeljka, 28.09.2020. godine. Ažuriranje se vrši na isss.ba u sljedećoj sekciji: Moje informacije > Lični podaci > Izmjena podataka...

Grad Sarajevo – Fakultet za saobraćaj i komunikacije: Partnerskim vezama do…

22-09-2020

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka i dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije sarajevskog univerziteta Amel Kosovac, potpisali su Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji. Protokolom su definirani ciljevi i uslovi međusobne saradnje u projektima, elaboratim...

Studentska anketa u sklopu Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevara…

21-09-2020

Drage kolegice i kolege, Prije svega, nadamo se da ste nam dobro. Kompanija Deloitte Bosna i Hercegovina organizuje niz dešavanja u sklopu obilježavanja Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama. Smatrajte ovaj dopis ljubaznim podsjetnikom da, u...

Termini za odbranu zaršnih radova

21-09-2020

Prezime i ime studenta Datum predaje završnog rada – tvrdi uvez Datum odbrane završnog rada Imenovana Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada: Dedović Fatima    17.09.2020. Četvrtak, 24.09.20...

Obavještenje o upisu prakse za studente III godine

18-09-2020

Obavještavaju se studenti koji trebaju upisati praksu, da potrebnu dokumentaciju dostave šefu odsjeka što ranije,a najkasnije do 25.9, obzirom na rokove za upis u II ciklus studija.