slideshow 2

Novosti i obavještenja:

Prev Next

Uslovni predmeti prilikom upisa u narednu godinu u akademskoj 2017/2018 god…

22-09-2017

Predmet: Uslovni predmeti prilikom upisa u narednu godinu u akademskoj 2017/2018   Odlukom Vijeća Fakulteta utvrđena je lista uslovnih nastavnih disciplina prilikom upisa u narednu godinu, a shodno Zakonu o visokom obrazovanju 2017. Prilikom upisa stu...

Konačna rang lista za upis studenata na I ciklus studija akademske 2017/201…

19-09-2017

Konačni rezultati bodovanja studenta za upis na I ciklus studija akademske 2017/2018. godine, a nakon drugog upisnog roka, se mogu pogledati odabirom odgovarajućeg usmjerenja i sistema studija.

OBAVJEŠTENJE: upis u više godine prvog i drugog ciklusa studija

19-09-2017

O B A V I J E Š T E NJ E Upis u više godine prvog i drugog ciklusa studija je u periodu 0d 18.09.2017. godine do 02.10. 2017. godine. U navedenom periodu vršit će se i upisivanje studenta koji studiraju po predbolonjskom sistemu studiranja kao i za studente p...

Obavijest o drugom terminu septembarskog ispitnog roka

13-09-2017

Drugi termin septembarskog ispitnog roka biće održan 25. septembra 2017. godine s početkom u 10.00 sati. U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati  samo jedan ispit. Prijavu ispita iz odabranog predmeta studenti mogu ...

OBAVIJEST O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJ…

05-09-2017

  OBAVIJEST O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI U skladu sa članom 74. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj...

Dokumentacija potrebna za upis u u prvu godinu prvog ciklusa studija

31-08-2017

 REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ Univerzitet u Sarajevu Fakultet za saobraćaj i komunikacije Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo AKADEMSKA 2017/18. GODINA   Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija je  u periodu od 04.09.2017. godine do 22.09...

Obavještenje o drugom upisnom roku na I ciklus studija Fakulteta za saobrać…

25-08-2017

Fakultet za saobraćaj i komunikacije organizuje drugi upisni rok na kojem će se kandidati moći prijaviti u periodu od 21.08.2017. do 04.09.2017. godine. Navedeni upisni rok će biti organizovan bez prijemnog ispita, odnosno kandidati će biti rangirani prema ost...

Konačna rang lista za upis studenata na I ciklus studija akademske 2017/201…

17-07-2017

Konačni rezultati bodovanja studenta za upis na I ciklus studija akademske 2017/2018. godine se mogu pogledati odabirom odgovarajućeg usmjerenja i sistema studija. Kandidati koji su primljeni na REDOVNI STUDIJ - TROŠKOVE SNOSI STUDENT nakon prvog upisnog roka ...

Cisco academy logo  akademika logo