bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

IN MEMORIAM – Prof.dr Azra Ferizović (22.12.1969 – 08.11.2023)

Sa neizmjernom tugom obavještavamo javnost da je u 54. godini preselila na Ahiret prof.dr. Azra Ferizović, vanredna profesorica Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Prof. dr. Ferizović ostavila je veliki i neizbrisiv trag i dala veliki doprinos naučno istraživačkoj djelatnosti Bosne i Hercegovine.

Prof. dr Azra Ferizović posvetila je svoj cjelokupni akademski i profesionalni radni vijek izučavanju oblasti željezničkog saobraćaja, kao i ekonomike u saobraćaju i komunikacijama, i informacionih tehnologija i špediterskog poslovanja. Prof. dr Ferizović posebno je  izučavala oblasti ekonomike i optimiziranja poslovnih procesa željezničkog saobraćajnog sistema, a rezultati njenog rada prepoznati su kroz veliki broj međunarodnih naučnih i stručnih radova.

Svoj radni vijek započela je kao Glavni inženjer za teretni saobraćaj u Željeznicama FBiH u oktobru 1996. godine, a uporedo je svoju akademsku karijeru u zvanju asistenta-saradnika započela iste godine na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu. Od 2002.-2010. godine obavljala je dužnost Šefa kabineta generalnog direktora Željeznica FBiH, gdje je bila odgovorna za strateški menadžment i međunarodnu saradnju željezničkih uprava i organizacija. Sticanjem zvanja magistra tehničkih nauka u januaru 2007. godine izabrana je u višeg asistenta na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, a od novembra 2010. godine stalno je zaposlena na Fakultetu. U maju 2015. godine odbranila je doktorsku disertaciju na temu “Šest Sigma u funkciji dinamičkog optimiziranja poslovnih procesa željezničkog saobraćajnog sistema”, a u januaru 2016. godine izabrana je u zvanje docenta za oblast željeznički saobraćaj. U septembru 2018. godine izabrana je za Prodekana za međunarodnu saradnju. Fakultetski udžbenik pod nazivom „Modeli održivosti željezničkog sistema“ čiji je izdavač Fakultet za saobraćaj i komunikacije objavila je 2020. godine, a u januaru 2021. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora.

U akademskom, profesionalnom i istraživačkom poslu, prof. dr Azra Ferizović imala je istančan ukus za odabir važnih i aktuelnih tema za bosansko-hercegovačko društvo i ekonomiju. Njenim preranim odlaskom, njena djela će nam ostati trajna motivacija za širenje dobrote i stalni napredak.

Prof.dr  Azru Ferizović je krasila posebna ljudska osobina, a to je da je uvijek bila spremna pomoći drugom i to je radila srčano i do kraja, nekada i na svoju štetu. Svi koji su je poznavali će je pamtiti kao osobu koja je uvijek bila spremna saslušati i pomoći, bar savjetom i optimizmom zasnovanom na vlastitom životnom iskustvu.

Veliki broj njenih naučnih radova, publikacija i knjiga  govore o ogromnom naučno-nastavnom i stručnom doprinosu iz oblasti saobraćaja i komunikacija. Bila je mentor  desetinama diplomanata I magistranata, koji je pamte po neizmjernoj ljudskosti, podršci i znanju.

Naša Azra otišla je tiho i dostojanstveno, a sve sve što je profesorica učinila u svome životu i dijelo koje ostaje iza nje je vrijedno svakog poštovanja. U ime svih kolega i uposlenika našeg Fakulteta, njenih studenata, kolega i cijele akademske zajednice za koju je puno učinila i kao čovjek i kao profesor, zauvijek veliko hvala našoj Azri.