bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
KOMUNIKACIJE

Odsjek

Tehnologija komunikacija

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Samir Čaušević, Mr. Elma Avdagić-Golub
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Linearno programiranje

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Samir Čaušević, Mr. Belma Memić, Mr. Elma Avdagić-Golub, Mr. Nedim Osmić
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Teorija optimalnih rješenja

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Samir Čaušević, Mr. Belma Memić, Mr. Elma Avdagić-Golub, Mr. Nedim Osmić
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Menadžment u transportu i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Samir Čaušević, Mr. Belma Memić
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Elektrotehnički sistemi u saobraćaju i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Irfan Turković
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 6 7 8

Pretražite predmete