bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Cestovni saobraćaj

Industrijski transport

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ahmed Ahmić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Računarstvo i informatika

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ermin Muharemović, Dr.sc Sabina Baraković
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Nadzor i regulisanje cestovnog saobraćaja

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Drago Ezgeta
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Inteligentni transportni sistemi

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Drago Ezgeta
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Standardizacija u cestovnom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Fuad Klisura
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Cestovna vozila

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Fuad Klisura
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Saobraćajna politika

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Mr. Esad Jalovčić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Saobraćaj i prostor

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Mr. Samir Džaferović
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Infrastruktura cestovnog saobraćaja

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Mr. Samir Džaferović
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Transportne mreže u cestovnom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Mustafa Mehanović
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2 3 4 5 7

Pretražite predmete