bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Cestovni saobraćaj

Upravljanje projektima i investicijama u saobraćaju i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Azra Ferizović, Mr. Aida Kalem
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Informacione tehnologije i špeditersko poslovanje

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Azra Ferizović, Mr. Aida Kalem
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Ekonomika u transportu i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Azra Ferizović, Mr. Aida Kalem
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Špeditersko poslovanje

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Azra Ferizović, Mr. Aida Kalem
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Primjenjena matematika i statistika

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Vahidin Hadžiabdić, Mr. Adisa Hasković
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Inženjerska matematika II

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Vahidin Hadžiabdić, Mr. Damir Hasanspahić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Inženjerska matematika I

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Vahidin Hadžiabdić, Mr. Damir Hasanspahić
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Upravljanje i organizacija stacionarnog saobraćaja

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ahmed Ahmić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Dijagnostika i održavanje cestovnih vozila

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ahmed Ahmić
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Vertikalni transport

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ahmed Ahmić
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2 3 4 7

Pretražite predmete