Kompjuterske i informacijske tehnologije

Cilj studijskog programa pod nazivom "Kompjuterske i informacijske tehnologije" na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije UNSA je sticanje znanja vezanog za upravljanje informacionim sistemima u saobraćajno-komunikacijskim kompanijama i drugim organizacijskim oblicima uz prepoznavanje neizostavne uloge administriranja i uvođenja sigurnosnih aspekata u računarske mreže i sisteme, kao i razvoj odgovarajućih rješenja iz oblasti web dizajna.

Potreba za osnivanjem ovog usmjerenja na odsjeku Komunikacije na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije proizilazi iz činjenice da informacijsko komunikacijske tehnologije predstavljaju „mozak“ transporta i komunikacija i da se često dešava da se IT povezuju ili poistovjećuju sa komunikacijskim tehnologijama. Smatramo da je neophodno da se okviru odsjeka Komunikacije, na kojem postoje dva usmjerenja, i to: Komunikacijske tehnologije i Poštanske tehnologije, osnuje novo usmjerenje pod nazivom „Kompjuterske i informacijske tehnologije“, s ciljem specijalizacije znanja u informacijskim tehnologijama. Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Univerziteta u Sarajevu predviđa da je u vremenu brzih promjena uslovljenim procesima globalizacije, novih informacijskih tehnologija, novih ekonomskih tokova i slično, neophodno imati stručne i sposobne kadrove koji će pospiješiti razvoj aplikacija u oblasti saobraćaja i komunikacija, a koje bi se izučavale na ovom usmjerenju. Zbog toga je neophodno profilisanje kadrova posebne stručnosti i specijalizacije, a to su profesionalni poznavaoci programskih jezika i alata: C++, C#, Java, VB.Net, HTML, MySQL, koji vladaju jednako, kako samim programskim jezicima tako i oblastima u kojima se ti jezici i alati primjenjuju.

 

Znanja i kompetencije koje će studenti steći nakon završenog I (prvog) ciklusa studija na usmjerenju "Kompjuterske i informacijske tehnologije" su:

-  Sposobnost za rješavanje poslovno-orijetisanih problema uz identifikaciju, analizu, razvoj i implementaciju poslovnih rješenja zasnovanih na informacionim sistemima;

-  Mogućnosti da uspješno komuniciraju sa osobama koje imaju različite uloge u funkcionisanju informacionih sistema, uklučujući uloge: korisnika, menadžera, analitičara, mrežnih administratora i administratora baza podataka, transdisciplinarno povezujući znanja iz svih oblasti tehničkih nauka;

-  Pokazati svoje razumijevanje funkcija i aplikacija na računaru u okruženju informacionog sistema i razumjeti strukturu i procese u okviru organizacionih i poslovnih sistema;

-  Mogućnosti da planiraju, vode, organiziraju i učestvuju u timovima i timski zasnovanim projektima, koji vode organizaciju ka uspješnim i održivim rješenjima informacijskih sistema;

-  Sposobnost razumjevanja i primjene rješenja etički razmatranih problema u okruženju informacionih sistema;

-   Sposobnost za održavanjem trenutnog znanja u razvoju i promjenama metodologija i tehnologija informacionog sistema za rješavanje kritičnih potreba za poslovanje, uvažavajući regulatorne zahtjeve, strateške ciljeve i svakodnevno poslovanje.

 

Prema navedenom, kompetencije završenih studenata I (prvog) ciklusa studija na usmjerenju "Kompjuterske i informacijske tehnologije" biće vidljive kroz osposobljenost studenata za samostalan i timski rad u svim granama saobraćaja i komunikacija i kreiranju strateških odluka sa višekriterijskim zahtjevima.


Zašto upisati FSK?       Upis        Studijski programi       Odsjeci i usmjerenja       Studentski vodič       Prezentacija

 Kontakt telefon: +387 33 565 211 i +387 33 565 202, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., web stranica Fakulteta:  www.fsk.unsa.ba.