bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
6 Februara, 2021

06
feb

Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji između Fakulteta za saobraćaj i komunikacije iz Sarajeva i Saobraćajnog fakulteta u Doboju

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu već petu deceniju educira kadrove na dva različita odsjeka – Odsjek za saobraćaj na kojem su usmjerenja za cestovni, željeznički i zrakoplovni saobraćaj, te Odsjek komunikacija na kojem su usmjerenja komunikacijske, poštanske i kompjutersko-informacijske tehnologije, prema sistemu studiranja 3 + 2 + 3 (tri godine studija prvog...
06
feb

Konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje docent

 Univerzitet u Sarajevu Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-11-69/20 od 27.05.2020. i Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-50921-18/20 od 30.12.2020. godine raspisuje                      K O N K U R S za izbor u naučnonastavno zvanje: docent, za oblast Željeznički saobraćaj – 1 izvršilac, sa nepunim radnim vremenom...
06
feb

Konkurs za izbor saradnika u zvanju asistenta

Univerzitet u Sarajevu  Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-11-69/20 od 27.05.2020. i Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-50921-18/20 od 30.12.2020. godine raspisuje                      KONKURS za izbor saradnika u zvanju asistenta za oblast Poštanske tehnologije – 1 izvršilac sa  punim radnim vremenom                                                                                                                                            za izbor saradnika u zvanju...