Fakultet za saobraćaj i komunikacije - Fakultet za saobraćaj i komunikacije - Novosti https://fsk.unsa.ba Sat, 21 Oct 2017 09:52:30 +0200 Joomla! - Open Source Content Management bs-ba Obaviještene za upis u I godinu drugog ciklusa studija u ak. 2017/2018. godini https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/370-obavijestene-za-upis-u-i-godinu-drugog-ciklusa-studija-u-ak-2017-2018-godini.html https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/370-obavijestene-za-upis-u-i-godinu-drugog-ciklusa-studija-u-ak-2017-2018-godini.html

REDOVAN STUDIJ

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

AKADEMSKA 2017/18. GODINA

Prva godina II ciklus studija

 

Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija potrebno je:

REDOVAN STUDIJ

Za upis je potrebno:

 1. index
 2. dvije fotografije 6x4cm
 3. ljekarsko uvjerenje    isključivo sa Studentske poliklinike
 4. 1. upisni list
 5. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 6. 1 semestralni list
 7. uplatnica na 130,00 KM svrha upis u 1. godinu drugog ciklusa studija
 8. uplatnica na 10,00 KM svrha : članarina za biblioteku
 9. uplatnica na 5,00 KM svrha: osiguranje studenata
 10. uplatnica na 10,00 KM svrha: informacioni sistem SS

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Napomena: stavke 7,8,9,10 mogu se uplatiti na jednu uplatnicu s tim da je potrebno kod svrhe uplate navesti sve stavke.

-------------------------------------------------------------------

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

-10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

 Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202250621169

Upisni materijal može se uzeti na Pravnom fakultetu  (skriptarnica Univerziteta).

Upisni materijal popuniti čitko, sa svim traženim podacima, sliku zalijepiti u index.

Ugovore o učenju i obrazac 1. preuzeti sa stranice Fakulteta popuniti u dva primjerka I predate sa upisnim materijalom

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

AKADEMSKA 2017/18. GODINA

 

Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija – potrebno je:

Prva godina II ciklus studija

Za upis je potrebno:

 1. index
 2. dvije fotografije 6x4cm
 3. ljekarsko uvjerenje  isključivo sa Studentske poliklinike
 4. 1. upisni list
 5. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 6. 1 semestralni list
 7. uplatnica na 2000,00 KM svrha upis u 1. godinu drugog ciklusa studija   ( ili ako se plaća u ratama 1000,00 KM sa naznakom za I rata 1. Godine IIC)
 8. uplatnica na 10,00 KM svrha : članarina za biblioteku
 9. uplatnica na 5,00 KM svrha: osiguranje studenata
 10. uplatnica na 10,00 KM svrha: informacioni sistem SS

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo

Napomena: stavke 7,8,9,10 mogu se uplatiti na jednu uplatnicu s tim da je potrebno kod svrhe uplate navesti sve stavke.

-------------------------------------------------------------------

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

-10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

 Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202250621169

Upisni materijal može se uzeti na Pravnom fakultetu  (skriptarnica Univerziteta).

Upisni materijal popuniti čitko, sa svim traženim podacima, sliku zalijepiti u index.

Ugovore o učenju i obrazac 1. preuzeti sa stranice Fakulteta popuniti u dva primjerka I predate sa upisnim materijalom

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Wed, 18 Oct 2017 10:44:32 +0200
Konačna rang lista primljenih kanidata na II ciklus studija u akademskoj 2017/2018. godini https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/368-konacna-rang-lista-primljenih-kanidata-na-ii-ciklus-studija-u-akademskoj-2017-2018-godini.html https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/368-konacna-rang-lista-primljenih-kanidata-na-ii-ciklus-studija-u-akademskoj-2017-2018-godini.html

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE UNIVERZIETA U SARAJEVU

Akademska godina 2017 - 2018.

Konačni rezultati bodovanja i rang lista studenta za upis na II ciklus studija se mogu preuzeti odabiron željenog usmjerenja.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Tue, 17 Oct 2017 14:47:53 +0200
Obavještenje o zaključcima Vijeća Fakulteta u vezi liste primljenih kandidata u prvu godinu II ciklusa studija akademske 2017/2018. godine https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/367-obavjestenje-o-zakljuccima-vijeca-fakulteta-u-vezi-liste-primljenih-kandidata-u-prvu-godinu-ii-ciklusa-studija-akademske-2017-2018-godine.html https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/367-obavjestenje-o-zakljuccima-vijeca-fakulteta-u-vezi-liste-primljenih-kandidata-u-prvu-godinu-ii-ciklusa-studija-akademske-2017-2018-godine.html

Zaključci koje je Vijeće Fakulteta donijelo na zasjedanju 13.10.2017. godine, a u okviru tačke Liste primljenih kandidata u prvu godinu II ciklusa studija 2017/2018. godine, su:

 
1. Na osnovu uvida u dokumentaciju prijavljenih kandidata na u  prvu godinu studija II ciklusa u akademskoj 2017/2018 godine, Komisja je utvrdila da su prijavljena 3 kandidata (Hercegovac Zehrudin, Sinanović Amina, Mušinović Mirza) sa drugih Univerziteta u Sarajevu koji nisu dostavlii  sve dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, te je donešena Odluka da se prolongira usvajanje konačne liste primljenih kandidata za upis u II ciklus studija do utorka 17.10.2017. godine kada će ponovo zasjedati Vijeće Fakulteta radi donošenje Odluke o konačnoj listi primljenih kandidata u prvu godinu II ciklusa studija.
 
2. Kandidati koji nisu rangirani na prijemnom ispitu za II ciklus studuija, trebaju dostaviti do ponedeljka, 16.10.2017. godine do 15:00 sati traženu relevantnu dokumentaciju, odnosno nastavni plan i program sa uvjerenjem o položenim ispitima za sve nastavne discipline na kojima su stekli odgovarajući broj bodova. Releventna dokumentacija im je tražena usmenim putem pa istu nisu dostavili do sjednice Vijeća Fakulteta održane 13.10.2017. Ukoliko kandidati ne dostave dokumentaciju do definisanog termina, Vijeće Fakuteta će smatrati da su isti odustali od upisa na Fakultet.
 
3. Nastava na II ciklusu je započela 09.10.2017. i istoj mogu prisustvovati svi prijavljeni kandidati do donošenja konačne liste primljenih kandidata na II ciklus studija.
 
]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Fri, 13 Oct 2017 12:28:00 +0200
Osmi sajam stipendija https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/366-osmi-sajam-stipendija.html https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/366-osmi-sajam-stipendija.html

Prepoznavajući važnost mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika kroz partnerske univerzitete u Evropi, ali i šire, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je uspješan organizator sajma stipendija – jedinstvene manifestacije ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im se omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu.

Poštovani,

Služba za međunarodnu saradnju već osmu godinu zaredom organizuje sajam stipendija.

Osmi sajam stipendija će se održati 19. oktobra 2017. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u periodu od 10,00 do 16,00 sati. Pored standardnih aktivnosti sajma, ove godine organizovali smo i info dane naših Erasmus+ partnera. Svaki Erasmus+ partner će imati priliku da kroz 15-minutnu prezentaciju predstavi svoju instituciju gdje zainteresovani mogu više saznati o studijskim programima i ponudama stipendija. Na ovaj način će studenti i nastavnici dobiti više informacija o mogućnostima za mobilnost jer je riječ o partnerskim univerzitetima na kojima studenti i nastavnici mogu realizirati svoju mobilnost. Prezentacije će biti organizovane prema sljedećem rasporedu, ali će predstavnici tih univerziteta biti dostupni tokom cijelog dana:

11:00 - 11:15 Univerzitet u Beiri, Portugal - Erasmus+

11:15 - 11:30 Univerzitet u Jaenu, Španija - Erasmus+

11:30 - 11:45 Univerzitet u Primorskoj, Slovenija - Erasmus+

11:45 - 12:00 Univerzitet u Bolonji, Italija - Erasmus+

12:00 - 12:15 Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika - Erasmus+

12:15 - 12:30 Univerzitet u Mariboru, Slovenija - Erasmus+

12:30 - 12:45 Univerzitet Nova de Lisboa, Portugal - Erasmus+

12:45 - 13:00 Politehnički institut Santarem, Portugal - Erasmus+

13:00 - 13:15 Sveučilište u Splitu, Hrvatska - Erasmus+

13:15 - 13:30 Politehnički univerzitet Marche u Ankoni, Italija - Erasmus+

13:30 - 13:45 Univerzitet Paris 8, Francuska - Erasmus+

13:45 - 14:00 Univerzitet u Segedinu - Erasmus+

14:00 - 14:15 Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Hrvatska

14:15 - 14:30 Study in Hungary - Scholarship opportunities

14:30 - 14:45 EducationUSA Introduction Presentation

14:45 - 15:00 Ambasada SAD-a u BiH

15:00 - 15:15 Politehnički institut Vianna do Castelo, Portugal - Erasmus+

 

Ukupna lista izlagača izgleda ovako:

 1. Ambasada Japana u BiH
 2. Campus France BiH / Francuski institut u BiH
 3. Ambasada Indije
 4. Ambasada SAD u BiH
 5. EducationUSA Sarajevo
 6. DAAD Bosna i Hercegovina
 7. AHK BiH - Predstavništvo njemačke privrede u BiH
 8. OeAD / Study in Austria
 9. Study in Hungary / Tempus Public Foundation
 10. Zagrebačka škola ekonomije i managementa
 11. Internacionalni univerzitet u Sarajevu
 12. Centralno-evropski Univerzitet, Mađarska
 13. Sarajevo School of Science and Technology
 14. Univerzitet Beira Interior, Portugal
 15. Univerzitet u Jaenu, Španija
 16. Univerzitet u Primorskoj, Slovenija
 17. Univerzitet u Bolonji, Italija
 18. Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika
 19. Univerzitet u Mariboru, Slovenija
 20. Univerzitet Nova Lisboa, Portugal
 21. Politehnički institut u Santaremu, Portugal
 22. Sveučilište u Splitu, Hrvatska
 23. Politehnički univerzitet “delle Marche” u Ankoni, Italija
 24. Univerzitet Pariz 8, Francuska
 25. Univerzitet u Segedinu, Mađarska
 26. Konfucijev institut Univerziteta u Sarajevu
 27. Humanost u akciji
 28. IAESTE LC Sarajevo
 29. ProCredit Bank dd
 30. Travel Centar Doo Sarajevo
 31. Inicijativna Grupa Alpbach u Sarajevu (IGAS)
 32. AIESEC u Bosni i Hercegovini
 33. Stipendije.ba
 34. Erasmus Student Network
 35. Univerzitet u Sarajevu, Erasmus+

Više informacija je dato na www.erasmus-unsa.ba/sajamstipendija.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Fri, 13 Oct 2017 11:53:57 +0200
Obavještenje za studenate završne godine prvog ciklusa studija koji ne brane završni rad https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/365-obavjestenje-za-studenate-zavrsne-godine-prvog-ciklusa-studija-koji-ne-brane-zavrsni-rad.html https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/365-obavjestenje-za-studenate-zavrsne-godine-prvog-ciklusa-studija-koji-ne-brane-zavrsni-rad.html

Obavijest

Obavještavaju se studenti koji su završili prvi ciklus studija po Nastavnom planu i programu gdje nije bila obavezna izrada i odbrana završnog rada, da u što kraćem roku dostave potrebnu dokumentaciju u Studentsku službu. 

Dodatne informacije se mogu dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Wed, 11 Oct 2017 07:49:17 +0200
Obavještenje o podjeli indeksa za studente I godine studija u akademskoj 2017/2018. godini https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/364-obavjestenje-o-podjeli-indeksa-za-studente-i-godine-studija-u-akademskoj-2017-2018-godini.html https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/364-obavjestenje-o-podjeli-indeksa-za-studente-i-godine-studija-u-akademskoj-2017-2018-godini.html

Obavještavaju se brucoši Fakulteta zasaobraćaj i komunikacije da će u četvrtak, 12.10.2017. godine s početkom u 15.30 sati biti upriličeno uručivanje indeksa u Amfirateru A1.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Tue, 10 Oct 2017 14:49:16 +0200
Odluka o Prijavi za polaganje ispita i Prijavu za komisijsku završnu provjeru znanja za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/363-odluka-o-prijavi-za-polaganje-ispita-i-prijavu-za-komisijsku-zavrsnu-provjeru-znanja-za-studente-koji-studiraju-po-predbolonjskom-sistemu.html https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/363-odluka-o-prijavi-za-polaganje-ispita-i-prijavu-za-komisijsku-zavrsnu-provjeru-znanja-za-studente-koji-studiraju-po-predbolonjskom-sistemu.html

Obavještavamo Vas da je rektor Univerziteta u Sarajevu donio Odluku broj 0101-6203/17 od 09.10.2017. godine na osnovu koje se omogućava svim studentima koji studiraju po predbolonjskom sistemu besplatno preuzimanje formulara koji se odnose na Prijavu za polaganje ispita i Prijavu za komisijsku završnu provjeru znanja. Formulari su postavljeni na web stranici Univerziteta www.unsa.ba.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Tue, 10 Oct 2017 13:30:51 +0200
Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija akademske 2017/2018. godine https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/362-preliminarna-rang-lista-kandidata-za-upis-u-prvu-godinu-ii-ciklusa-studija-akademske-2017-2018-godine.html https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/362-preliminarna-rang-lista-kandidata-za-upis-u-prvu-godinu-ii-ciklusa-studija-akademske-2017-2018-godine.html

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE UNIVERZIETA U SARAJEVU

Akademska godina 2017 - 2018.

Preliminarni rezultati bodovanja studenta II ciklusa studija se mogu preuzeti odabiron željenog usmjerenja.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Mon, 09 Oct 2017 14:57:19 +0200
KONKURS za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/361-konkurs-za-upis-studenata-na-iii-treci-ciklus-studija-doktorski-studij.html https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/361-konkurs-za-upis-studenata-na-iii-treci-ciklus-studija-doktorski-studij.html

Na osnovu člana 78. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 42/13 i 13/15), člana 23. Pravila studiranja za treći ciklus na Univerzitetu u Sarajevu, člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu broj 01-173/17 od 07.02.2017. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program III (trećeg) ciklusa - doktorski studij Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu broj: 01-38-1897/11 od 29.06.2011. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa, broj: 01-4529/17 od 27.06.2017.godine, Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, objavljuje

 

KONKURS

za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije

u studijskoj 2017/2018. godini

 

Konkurs se može preuzeti iz priloga.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Mon, 02 Oct 2017 11:51:38 +0200
Obavještenje o početku nastave u akademskoj 2017/2018. godini https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/360-obavjestenje-o-pocetku-nastave-u-akademskoj-2017-2018-godini.html https://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/360-obavjestenje-o-pocetku-nastave-u-akademskoj-2017-2018-godini.html

Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija da je početak nastave u akademskoj 2017/2018 godini na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u ponedjeljak, 09.10.2017. godine.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Sat, 30 Sep 2017 22:54:32 +0200