Fakultet za saobraćaj i komunikacije - Fakultet za saobraćaj i komunikacije - Novosti http://fsk.unsa.ba Sun, 20 Aug 2017 06:37:25 +0200 Joomla! - Open Source Content Management bs-ba Konačna rang lista za upis studenata na I ciklus studija akademske 2017/2018. godine http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/349-konacna-rang-lista-za-upis-studenata-na-i-ciklus-studija-akademske-2017-2018-godine.html http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/349-konacna-rang-lista-za-upis-studenata-na-i-ciklus-studija-akademske-2017-2018-godine.html

Konačni rezultati bodovanja studenta za upis na I ciklus studija akademske 2017/2018. godine se mogu pogledati odabirom odgovarajućeg usmjerenja i sistema studija.

Kandidati koji su primljeni na REDOVNI STUDIJ - TROŠKOVE SNOSI STUDENT nakon prvog upisnog roka trebaju potpisati Izjave o prihvatanju samofinansirajućeg studija koje mogu preuzeti iz priloga ovog obavještenja. Potpisane i skenirane izjave se mogu poslati na e-mail: info@fsk.unsa.ba

NAPOMENA: Fakultet za saobraćaj i komunikacije će organizovati drugi upisni rok na kojem će se kandidati moći prijaviti u periodu od 21.08.2017. do 28.08.2017. godine. Navedeni upisni rok će biti organizovan bez prijemnog ispita, odnosno kandidati će biti rangirani prema ostalim kriterijma shodno konkursu za upis kandidata na Univerzitet u Sarajevu, a za organizacione jedinice koje ne organizuju prijemni ispit.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Mon, 17 Jul 2017 15:05:21 +0200
Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2017/2018. godine http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/348-preliminarna-rang-lista-kandidata-za-upis-u-prvu-godinu-i-ciklusa-studija-akademske-2017-2018-godine.html http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/348-preliminarna-rang-lista-kandidata-za-upis-u-prvu-godinu-i-ciklusa-studija-akademske-2017-2018-godine.html

U prilogu ovog obavještenja se nalaze Preliminarne rang liste kandidata koje se mogu preuzeti odabirom odgovarajućeg usmjerenja. Također, u prilogu su postavljena rješenja zadataka sa prijemnog ispita održanog 12.07.2017. godine.

Kandidati za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija mogu izraziti primjedbu na preliminarnu listu podnošenjem Zahtjeva u Studentskoj službi Fakulteta do ponedeljka 17.07.2017 do 12:00 h.

Uvid u radove moguće je obaviti u ponedeljak 17.07.2017. u 12:00 h uz obavezno prilaganje kopije zadataka koju je kandidat dobio po završetku prijemnog ispita.

 

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Thu, 13 Jul 2017 14:36:41 +0200
Obavještenje za studenti treće godine prvog ciklusa studija http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/347-obavjestenje-za-studenti-trece-godine-prvog-ciklusa-studija.html http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/347-obavjestenje-za-studenti-trece-godine-prvog-ciklusa-studija.html

Studenti koji su položili sve ispite i upisali praksu, trebaju do utorka, 18.07.2017. godine predati u Studentsku službu sve što je potrebno za izdavanje uvjerenja o završenom prvom ciklusu studija.

 

Studentska služba Fakulteta

Kontakt broj: 033 565 211

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Thu, 13 Jul 2017 13:04:05 +0200
Obavještenje o organizaciji Međunarodne ljetne škole 2017. godine http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/345-obavjestenje-o-organizaciji-medunarodne-ljetne-skole-2017-godine.html http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/345-obavjestenje-o-organizaciji-medunarodne-ljetne-skole-2017-godine.html

Fakultet za saobraćaj i komunikacije  Univerziteta u Sarajevu, na zahtjev studenata, organizuje Međunarodnu ljetnu školu.
 
Međunarodna ljetna škola održat će se u periodu od 21.08.2017. godine do 26.08.2017. godine, a ispiti se mogu prijavljivati u Službi za studentska pitanja u periodu od 10.07.2017. godine do 20.07.2017. godine, a studenti imaju pravo prijaviti maksimalno 3 ispita.
 
Cijena po ispitu je nepromijenjena u odnosu na predhodnu akademsku godinu.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Mon, 10 Jul 2017 16:15:52 +0200
Termin održavanja prijemnog ispita za prijem studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018 godini http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/344-termin-odrzavanja-prijemnog-ispita-za-prijem-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-studija-u-akademskoj-2017-2018-godini.html http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/344-termin-odrzavanja-prijemnog-ispita-za-prijem-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-studija-u-akademskoj-2017-2018-godini.html

 

Prijemni ispit iz matematike, za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj I komunikacije u Sarajevu, u akademskoj 2017/2018 godini, održaće se 12.07.2017. godine u 10:00 sati na Fakultetu za saobraćaj I komunikacije u Sarajevu (Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br.8, Sarajevo).

Na prijemni ispit, kandidati su obavezni ponijeti sa sobom ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa slikom, i obrazac sa ličnom šifrom kandidata koji kandidati dobijaju prilikom predaje dokumenata na Fakultet.

Na prijemni ispit zabranjeno je unositi i koristiti mobitel i druga sredstva komuniciranja, kao i digitrone i druga elektronska pomogala (mini kompjutere i slično).

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Fri, 07 Jul 2017 12:44:35 +0200
Obavještenje o rokovima za predaju završnih radova II ciklusa studija http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/343-obavjestenje-o-rokovima-za-predaju-zavrsnih-radova-ii-ciklusa-studija.html http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/343-obavjestenje-o-rokovima-za-predaju-zavrsnih-radova-ii-ciklusa-studija.html

Studenti II ciklusa studija trebaju predati završne radove najkasnije do 29.09.2017., kako bi se mogla zakazati odbrana. 

Studenti koji ne predaju radove u navedenom roku će trebati izvršiti obnovu godine.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Tue, 04 Jul 2017 10:28:31 +0200
Uplate za prijavu na Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/342-uplate-za-prijavu-na-konkurs-za-upis-studenata-u-i-godinu-i-ciklusa-studija.html http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/342-uplate-za-prijavu-na-konkurs-za-upis-studenata-u-i-godinu-i-ciklusa-studija.html

Uplate za prijavu na Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija

 

Svrha uplate: Prijava na Konkurs

Iznos uplate: 40,00 KM

Primalac: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Broj računa: 1020500000020271

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Thu, 29 Jun 2017 11:35:29 +0200
KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/340-konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-na-univerzitetu-u-sarajevu-u-studijskoj-2017-2018-godini.html http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/340-konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-na-univerzitetu-u-sarajevu-u-studijskoj-2017-2018-godini.html

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA

STUDIJA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI

 

Pogledati konkurs

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Thu, 22 Jun 2017 12:39:40 +0200
Pripremna nastava iz matematike za upis na Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo u ak.god. 2017/2018. http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/339-pripremna-nastava-iz-matematike-za-upis-na-fakultet-za-saobracaj-i-komunikacije-sarajevo-u-ak-god-2017-2018.html http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/339-pripremna-nastava-iz-matematike-za-upis-na-fakultet-za-saobracaj-i-komunikacije-sarajevo-u-ak-god-2017-2018.html

Pripremna nastava iz Matematike u cilju upisa studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, u akademskoj 2017/2018. godini započet će 19.06.2017. godine u 10:00h.

 

Troškovi pohađanja kursa (uključujući i odgovarajući udžbenik) iznose 200,00 KM.

 

Uplatu iznosa od 200,00 KM (dvije stotine KM) izvršiti na transakcijski račun Fakulteta:

Primalac: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Račun broj: 1020500000020271, Union Banka d.d. Sarajevo

Svrha uplate: Uplata za Pripremnu nastavu iz Matematike

 

Kopija uplate podnosi se Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu u periodu od 05.06.2017. do 19.06.2017. godine, od 11:00 do 13:00 sati, u Studentskoj službi na adresi:

 

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Zmaja od Bosne br.8

Kampus Univerziteta u Sarajevu

71000 Sarajevo

ili na fax: +387 33 225-985

 

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefone: +387 33 565 211 i +387 33 565 202, odnosno email: info@fsk.unsa.ba.

 

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Mon, 05 Jun 2017 15:13:18 +0200
Obavještenje o početku nastave u okviru CISCO akademije http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/338-obavjestenje-o-pocetku-nastave-u-okviru-cisco-akademije.html http://fsk.unsa.ba/index.php/novosti/item/338-obavjestenje-o-pocetku-nastave-u-okviru-cisco-akademije.html

Uvodno predavanje u okviru CISCO obuke (CCNA) će početi u ponedjeljak, 08.05.2017. godine sa početkom u 14:00 sati. Nastava će se održati u laboratoriji za komunikacijske tehnologije (II sprat).

 

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Mon, 08 May 2017 10:56:13 +0200